Có 1 kết quả:

quái dị

1/1

quái dị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quái dị, kỳ quái, kỳ lạ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạ lùng khác thường.

Một số bài thơ có sử dụng