Có 1 kết quả:

quái đản

1/1

quái đản

phồn thể

Từ điển phổ thông

quái đản, quái dị, kỳ lạ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạ lùng, không có thật.

Một số bài thơ có sử dụng