Có 1 kết quả:

quái đản

1/1

quái đản

giản thể

Từ điển phổ thông

quái đản, quái dị, kỳ lạ