Có 1 kết quả:

tổng đốc

1/1

tổng đốc

giản thể

Từ điển phổ thông

tổng đốc (một chức quan)