Có 1 kết quả:

hằng nga

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Hằng Nga 姮娥.

Một số bài thơ có sử dụng