Có 1 kết quả:

điềm tĩnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên lặng — Lòng dạ yên lặng, không vui buồn giận ghét.