Có 1 kết quả:

ác liệt

1/1

ác liệt

giản thể

Từ điển phổ thông

ác liệt, ghê gớm