Có 1 kết quả:

ác mộng

1/1

ác mộng

giản thể

Từ điển phổ thông

cơn ác mộng