Có 1 kết quả:

ác ma

1/1

ác ma

giản thể

Từ điển phổ thông

ma quỷ, quỷ sứ, yêu ma