Có 1 kết quả:

ấp nạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng ẻo lả yếu đuối của phái nữ.