Có 1 kết quả:

ngộ đạo thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ bằng chữ Hán của vị tăng Khánh Hỉ đời Lí, nội dung ca ngợi Phật pháp. Khánh Hỉ người huyện Thanh trì tỉnh Hà đông, Bắc phần Việt Nam, họ Nguyễn, tu ở chùa Từ liêm tỉnh Nam định, thọ 76 tuổi.