Có 1 kết quả:

bi ai

1/1

bi ai

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bi ai, buồn bã, đau lòng

Từ điển trích dẫn

1. Buồn rầu đau khổ. ◇Đỗ Mục 杜牧: “Giả như tam vạn lục thiên nhật, Bán thị bi ai bán thị sầu” 假如三萬六千日, 半是悲哀半是愁 (Ngụ đề 寓題).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu thê thảm.

Một số bài thơ có sử dụng