Có 1 kết quả:

bi minh

1/1

bi minh

giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng chim kêu ai oán, tiếng chim kêu thảm thiết