Có 1 kết quả:

thê thảm

1/1

thê thảm

phồn thể

Từ điển phổ thông

thê thảm, thê lương, thảm thương