Có 1 kết quả:

nịch
Âm Hán Việt: nịch
Âm Pinyin:
Unicode: U+60C4
Tổng nét: 12
Bộ: tâm 心 (+8 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨一一丨ノ丶フ丶丶フ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 3

Dị thể 8

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

nịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đói cồn ruột
2. lo nghĩ

Từ điển trích dẫn

1. Cồn ruột (có ý đói).
2. Lo nghĩ.

Từ điển Thiều Chửu

① Cồn ruột (có ý đói).
② Lo nghĩ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cồn ruột, cồn cào (vì đói);
② Lo nghĩ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo buồn nghĩ ngợi.