Có 1 kết quả:

tình trái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Món nợ yêu đương. Nợ tình. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Càng tài tử càng nhiều tình trái «.