Có 1 kết quả:

tình nương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng người con trai gọi người yêu của mình.