Có 1 kết quả:

tình cảm

1/1

tình cảm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tình cảm, cảm tình, cảm giác

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều thấy được trong lòng, do ngoại cảnh gây nên.

Một số bài thơ có sử dụng