Có 1 kết quả:

tình nguyện

1/1

tình nguyện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tình nguyện, tự nguyện, tự giác