Có 1 kết quả:

tình báo

1/1

tình báo

giản thể

Từ điển phổ thông

tình báo, gián điệp