Có 1 kết quả:

tình duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc yêu đương giữa trai gái. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Ấy loài vật, tình duyên còn thế «.

Một số bài thơ có sử dụng