Có 1 kết quả:

tình tự

1/1

tình tự

giản thể

Từ điển phổ thông

tình cảm, cảm giác