Có 1 kết quả:

tình tiết

1/1

tình tiết

giản thể

Từ điển phổ thông

tình tiết, tình huống