Có 1 kết quả:

tình thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui thích trong lòng. Niềm vui thích.