Có 1 kết quả:

tình lang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng người con gái gọi người yêu của mình ( chồng yêu ).

Một số bài thơ có sử dụng