Có 1 kết quả:

lâm lệ

1/1

lâm lệ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bi thương