Có 1 kết quả:

lâm lật

1/1

lâm lật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lạnh lẽo, rét căm căm