Có 1 kết quả:

ác tác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm điều xấu, cũng như Ác phạm — Tiếng nhà Phật chỉ sự hối hận, lo sợ sau khi đã làm điều ác.