Có 1 kết quả:

ác danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng xấu, xú danh, ô danh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng xấu.

Một số bài thơ có sử dụng