Có 1 kết quả:

ác ma

1/1

ác ma

phồn thể

Từ điển phổ thông

ma quỷ, quỷ sứ, yêu ma

Từ điển trích dẫn

1. Tỉ dụ sự vật làm hại người ta vô cùng hoặc chỉ kẻ cực kì hung ác. ◇Văn Nhất Đa 聞一多: “Bằng hữu, hương sầu tối thị cá vô tình đích ác ma” 朋友, 鄉愁最是個無情的惡魔 (Nhĩ khán 你看).
2. Thuật ngữ Phật giáo: Chỉ ác thần dụ dỗ người ta làm ác, gây chướng ngại cho người tu trì. ◇Viên Giác Kinh 圓覺經: “Vô lệnh ác ma cập chư ngoại đạo não kì thân tâm” 無令惡魔及諸外道惱其身心.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài quỷ ghê gớm — Tiếng nhà Phật chỉ chung tất cả ma quỷ ngăn chặn Phật pháp.

Một số bài thơ có sử dụng