Có 1 kết quả:

ác đảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bọn người hung tợn dữ làm điều xấu.

Một số bài thơ có sử dụng