Có 1 kết quả:

tưởng vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghĩ ngợi mong chờ.