Có 1 kết quả:

tưởng thuỵ

1/1

tưởng thuỵ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

buồn ngủ, ngái ngủ