Có 1 kết quả:

sầu thê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sầu thảm 愁慘.