Có 1 kết quả:

sầu não

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu đau khổ. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Đâu xiết kể trăm sầu nghìn não, từ nữ công phụ xảo đều nguôi «.