Có 1 kết quả:

sầu hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biển buồn, chỉ nỗi buồn rộng lớn mênh mông như biển.

Một số bài thơ có sử dụng