Có 1 kết quả:

sầu my khổ kiểm

1/1

Từ điển phổ thông

buồn bã, âu sầu