Có 1 kết quả:

sầu tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu mối nỗi buồn, .