Có 1 kết quả:

sầu tự

1/1

sầu tự

giản thể

Từ điển phổ thông

sầu muộn, u sầu, buồn rầu