Có 1 kết quả:

sầu tân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu cay đắng. Buồn khổ.

Một số bài thơ có sử dụng