Có 1 kết quả:

ý trung nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người mà mình thường mong muốn, thường nghĩ ra trong lòng, người đúng với ý của mình. Chỉ người yêu của mình.

Một số bài thơ có sử dụng