Có 1 kết quả:

ý dã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái điều nghĩ ngợi trong lòng vậy. Cái lòng dạ của mình vậy. Do câu Y giả ý dã ( làm thầy thuốc chữa bệnh giỏi hay dỡ, là do cái lòng vậy ). Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ: » Thuốc men rắp bòn chài gỡ bữa, song nghĩ câu Ý dã, thế nào cho đáng giá lương y «.

Một số bài thơ có sử dụng