Có 1 kết quả:

ý mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng muốn của con ngựa. Chỉ lòng dạ buông thả, khó kiềm chế ( vì con ngựa thì chỉ thích chạy nhảy ). Thường nói: Ý mã tâm viên ( ý nghĩ như con ngựa, lòng dạ như con vượn, khó kiềm chế ).

Một số bài thơ có sử dụng