Có 1 kết quả:

ái kỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu mình, chỉ biết có mình. Cũng như ích kỉ.