Có 1 kết quả:

ái tăng

1/1

ái tăng

phồn thể

Từ điển phổ thông

yêu ghét, yêu và ghét