Có 1 kết quả:

ái dục hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bể yêu đương và ham muốn. Tiếng nhà Phật, chỉ lòng yêu đương và ham muốn của con người thì to rộng và sâu như biển.