Có 1 kết quả:

ái sa ni á

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quốc gia thuộc Âu Châu, thủ đô là “Tháp Lâm” 塔林 Tallinn (Republic of Estonia).