Có 1 kết quả:

ái hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lửa yêu, lửa tình. Chỉ tình yêu trai gái nóng bỏng như lửa.