Có 1 kết quả:

cảm động

1/1

cảm động

giản thể

Từ điển phổ thông

cảm động, xúc động, mủi lòng