Có 1 kết quả:

cảm tạ

1/1

cảm tạ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cảm tạ, cảm ơn, biết ơn

Từ điển trích dẫn

1. Tỏ lòng biết ơn. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Cảm tạ chúng vị hào kiệt, bất tị hung hiểm, lai hổ huyệt long đàm, lực cứu tàn sanh” 感謝眾位豪傑, 不避凶險, 來虎穴龍潭, 力救殘生 (Đệ tứ thập nhất hồi) Xin cảm tạ các vị hào kiệt đã không nề nguy hiểm xông vào hang cọp ổ rồng ra sức cứu cho mạng tàn sinh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xúc động và biết ơn.

Một số bài thơ có sử dụng